Meist

 
 

MOVEK GRUPP

  • perefirma 

  • paigaldatud tuhandeid soojuspumbad eramutele, tootmis- ja büroohoonetele

  • suurte kogemustega töökollektiiv 

  • paindlikud lahendused 

  • pakume ainsa ettevõttena spiraalkollektoriga lahendusi 

  • vanim soojuspumbasüsteemide ehitaja Eestis

  • spetsialiseerunud suurte ja keerulistele lahenduste väljatöötamisele 

  • soojuspumpade tootmisel on kasutusel ISO9001, ISO14001 ja ISO 50001 

  • eksport erinevatesse Euroopa riikidesse: Soome, Rootsi, Läti, Holland

ETTEVÕTTE KVALITEEDI-, KESKKONNA ja ENERGIAPOLIITIKA

Movek Grupp OÜ eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset, keskkonnasõbralikku, energiasäästlikku, töökindlat, mugavat ja pikaajalise ressursside kokkuhoiuga küttelahendusi, mille tagavad:

 

TEENINDUSE KÕRGE TASE

Tööd teostame kokkulepitud tingimustel ja õigeaegselt ning võimalikult efektiivselt ja kulusäästvalt. 

Tarnijate ja alltöövõtjate valikul nõuame tõendeid nende kompetentsuse kohta, mis garanteerib tehtavate tööde ja osutatavate teenuste kvaliteedi, keskkonnamõju minimeerimise ja energiatõhususe.

Kõrge taseme hoidmiseks kasutame parimat tehnoloogiat, mis on keskkonnasõbralik ja energiatõhus. Koolitame oma töötajad, alltöövõtjaid ja koostööpartnereid, tagades nende teadlikkuse meie mõtteviisidest. Eesmärkide saavutamiseks ja tegevuskavade täitmiseks tagame vajalikud ressursid ja informatsiooni olemasolu.

 

TELLIJA RAHULOLU

Oma töös arvestame kõiki tellija individuaalseid ootusi ja nõudmisi. 

 

KESKKONNATEADLIKKUS

Meie töötajatel on saastumise ärahoidmise ja loodusressursside säästmise kohustus; 

Tellitud töödes kasutama tehnoloogilisi lahendusi, mis vähendavad keskkonna saastamist – nt kloorivabasid agentse;

 

ENERGIATEADLIKKUS

Oma tootmisele oleme teostanud põhjaliku energiaülevaate, millest tulenevalt kasutame enim kahte liiki energiat – elektrienergiat ja transpordiks vajalikku kütust, mis kõik on pideva jälgimise all. Energiatulemuslikkuse parendamiseks oleme püstitanud eesmärgid, ülesanded ja tegevuskavad.Meie tootmishoone on läbinud energiaauditi, millest on selgunud, et tegutseme madalenergiahoones ehk energiasäästlikkus hoones. Selle oleme saavutanud eelkõige läbi tootmishoone kütte- ja soojaveevarustuse energiasäästlike soojuspumpade eesmärgikindla juhtimise. 

NÕUETELE VASTAVUS

Oma igapäevases tegevuses järgime meile kohalduvaid ja meile poolt tunnustatud õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja muid nõuideid, mis seonduvad toodete ja teenuste kvaliteediga, keskkonnakaitsega, energia kasutamise, -tarbimise ja –tõhususega.

 

PIDEV ARENG

Meie juhtkond püstitab kvaliteedi-, keskkonna- ja energiapoliitika elluviimiseks eesmärgid, mida omakorda toetavad jälgitavad tegevuskavad ja ülesanded – läbi nende regulaarsete tegevuste ja nende tegevuste jälgimise ja analüüsimise kaudu tagame kvaliteedi, keskkonna ja energiatulemuslikkuse pideva parendamise. Meie eesmärk on propageerida energiasäästlikke kütte- ja küttekontrolli lahendusi, tehes selleks pidevat arendustööd.

 

Movek Grupp OÜ kvaliteedi-, keskkonna-, ja energiapoliitika kinnitas osaühingu juhatus 25.09.2015

Esmase kinnitamise kuupäev 06.09.2010