Meistä

MOVEK GRUPP

  • perheyritys

  • yli 6000 lämpöpumppujärjestelmäratkaisua

  • erittäin kokenut työporukka

  • joustavia ratkaisuja

  • olemme ainoa yritys, joka tarjoaa ratkaisuja spiraalikeräimellä

  • vanhin lämpöpumppujärjestelmien valmistaja

  • erikoistunut suurten ja monimutkaisten ratkaisujen kehittämiseen

  • lämpöpumppujen valmistuksessa käytetään ISO9001, ISO14001 ja ISO 50001

  • vientiä eri Euroopan maihin: Suomeen, Ruotsiin, Latviaan, Venäjälle

YRITYKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Movek Grupp OÜ pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita, ympäristöä säästäviä, varmatoimintaisia, mukavia ja pitkällä aikavälillä resursseja säästäviä lämmitysratkaisuja, minkä takaavat seuraavat ominaisuudet.

PALVELUN KORKEA TASO

Suoritamme työt sovituilla ehdoilla ja oikeaan aikaan, mahdollisimman tehokkaasti ja pienillä kustannuksilla.

Tavarantoimittajia ja aliurakoitsijoita valitessamme vaadimme näyttöä heidän pätevyydestä, mikä takaa töiden/palvelujen laadukkuuden ja mahdollisimman vähäisen ympäristövaikutuksen.

Korkean tason ylläpitämiseksi käytämme parasta teknologiaa, joka on ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Koulutamme työntekijöitämme, alihankkijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme varmistaen heidän tietoisuutensa ajattelutavoistamme. Varmistamme tarvittavien resurssien ja tiedon saatavuuden tavoitteidemme ja toimintasuunnitelmiemme saavuttamiseksi.

TILAAJAN TYYTYVÄISYYS

Otamme työssämme huomioon kaikki tilaajan henkilökohtaiset odotukset ja vaatimukset ja palvelumme tulee täyttää lakisääteiset ja muut ehdot.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS

Työntekijöillämme on ympäristön saastuttamisen välttämisen velvollisuus.

Työntekijöillämme on ympäristön saastuttamisen välttämisen velvollisuus. Kaikkien työntekijöiden tulee käyttää säästävästi luonnonresursseja.

ENERGIATIEDOTUS

Olemme tehneet tuotannossamme perusteellisen energiakatselmuksen, jonka seurauksena käytämme eniten kahta energiatyyppiä – sähköä ja liikenteen polttoainetta, jotka kaikki ovat jatkuvassa seurannassa. Olemme asettaneet tavoitteita, tavoitteita ja toimintasuunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi.Tuotantorakennuksemme on läpäissyt energiakatselmuksen, joka on osoittanut, että toimimme matalaenergiarakennuksessa eli talon energiatehokkuudessa. Yrityksen tuotantorakennuksen lämmitystarve tyydytetään energiaa säästävillä lämpöpumpuilla ja ilmanvaihdon jätelämmön hyödyntämisellä sekä lämpöpumppujen testauslämmön käytöllä rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Noudatamme päivittäisessä toiminnassamme meille sovellettavia ja tunnustamiamme lakisääteisiä vaatimuksia sekä muita tuotteiden ja palveluiden laatuun, ympäristönsuojeluun, energian käyttöön, kulutukseen ja tehokkuuteen liittyviä vaatimuksia.

JATKUVA KEHITYS

Yrityksen johto asettaa tavoitteet laatu- ja ympäristöpolitiikkansa toteuttamiseksi ja takaa niiden noudattamisen kautta johtamisjärjestelmän jatkuvan parantamisen. Yrityksen tavoite on edistää energiaa säästäviä lämmitys- ja säätöratkaisuja jatkuvalla kehitystoiminnalla.

Movek Grupp OÜ:n laatu-, ympäristö- ja energiapolitiikka on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 25.09.2015.

Ensimmäisen hyväksynnän päivämäärä 6.9.2010